Thema Theater

 

image1.jpg THEMATHEATER "Onbegrepen", over dementie.....

Vanuit de achtergrond van De Jochies - beiden werkzaam in de ouderenzorg - is een theaterprogramma ontstaan over dementie. Onder de titel "Onbegrepen" zoemen De Jochies in korte sketches o.a. in op de partner van iemand met dementie, op casemanagement, op de vraag rond het levenseinde en op behoeften van dementerende mensen. Ieder onderwerp wordt afgesloten met een passend lied én het publiek wordt in beweging gebracht. Kortom een uur Theater, door u in te zetten rond dit Thema. Over de invulling van uw programma denken De Jochies graag mee. Kortom zoek contact en kijk van twee kanten of dit thematheater u verder helpt.


 

zierikzee_1.jpg Typetjes

De Jochies worden ook gevraagd om bijeenkomsten te omlijsten. Met liedjes,

maar ook met onze aanwezigheid in verschillende types:

 • Haagse Duivenmelkers, rauw, maar recht uit het hart.
 • Wassenaarse Golfers, met afstand en relativerend
 • Benepen ambtenaren. muggezifters van het zuiverste water
 • Managers, de mond vol van ......ja, van wat eigenlijk?
 • Muzikanten, vrolijk, aanwezig en muzikaal!
 • Bouwvakkers, wat grof, maar niet banaal.
 • Schoffies, ontwapenend! 
 •  

Zo zijn de Jochies ook in te ztten als:

 • trainer/acteur
 • gespreksgroepleider

 • (bege)leider van uw (thema)bijeenkomst.  

 

Bekijk hier een fragment van een van onze optredens!

uhf-goud-voor-oud.jpg - De Jochies

Optreden: Goud voor oud