Biografie Rob Vaillant

img4a1a9ea5c4466.jpgToen Rob met zijn lagere schoolklas jaarlijks op Koninginnedag aubades moest zingen voor het bordes van het gemeentehuis compleet met burgemeester en wethouders, was het lot snel bepaald.

Rob werd drummer in de plaatselijke drumband. Na vele marsen en looppassen te hebben beoefend was ook hier snel de uitdaging verdwenen. Een drumstel en een eigen band zou het alternatief zijn. En in tegenstelling tot Gijs werd het drumstel, na intensieve vakantiebaantjes aangeschaft en een band met zijn broer Peter snel geformeerd. Vanaf zijn 12e jaar roerde Rob met hartelust menige trommels en speelde hij in veel verschillende bandjes zeer uiteenlopende repertoires. In de dans en stemmingbandjes leerde Rob naast het slagwerk ook de zangkunst bij. Zijn favoriet was het zingen van de tweede of derde stem, omdat Rob dit van nature snel beheerst.

De vrije expressie dateert van de lagere school en middelbare school waar hij heel wat verschillende rollen kreeg toebedeeld van bloem tot heraut met zang en tekst in een operette. Later kondigde Rob in de bandjes waar hij speelde de nummers aan en praatte de liedjes aan elkaar. Na zijn HBO opleiding Gerontisch Welzijn/Maatschappelijk Werk is Rob in 1988 in Zeeland gaan wonen.

Momenteel is Rob naast het succesvolle duo de Jochies nog in twee verschillende zeer uiteenlopende bandjes actief. Rob is drummer in een Dixielandorkest en een Bluesband. Tevens is Rob als Click Clown actief en brengt hij met een groep Clowns bezoeken aan dementerende ouderen in verpleeg en verzorgingshuizen. Daarnaast is Rob actief als trainer van clowns workshops.

Toch is het zingen en entertainen samen met Gijs in het duo de Jochies voor Rob de grootste uitdaging waar hij zeer veel plezier aan beleeft. Het zingen en improviseren, spelen met publiek op verschillende locaties, op straat, kleine zaaltjes en grote podia is en blijft genieten. Niet gehinderd door professionele balast en ambitie, is en blijft Rob een gedreven artiest in hard en nieren en kan hij zich volledig vinden en geven in zijn Haagse Jochie rol.

Biografie Gijs v.d. Sluis

img4a1a9ed37abee.jpgDe muzikale carrière van Gijs begon aan tafel thuis. Zussen en ouders werden gek van zijn getrommel met messen en vorken. Een drumstel kwam er dus niet in. Wel een tenortuba, die hij op de middelbare school inruilde voor een trombone.

Lees meer over Gijs